стрічка

Угода Користувача

rayon.in.ua

Товариство з обмеженою відповідальністю Інформаційне агентство «Район.ін.юа» (далі – Компанія/Товариство) публікує Договір, який визначає порядок доступу до сайту rayon.in.ua (далі – Сайт).

Договір є договором приєднання для будь-якої особи (користувача), що використовує Сайт. Компанія пропонує укласти Договір будь-якій особі. Договір викладено в стандартній і незмінній для всіх формі у вигляді публічної оферти, відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України.

У разі прийняття викладених нижче умов фізична особа (Користувач), яка акцептує цю оферту, здійснює оплату послуг ТОВ «ІА «Район.ін.юа» щодо платної підписки на сайт за допомогою rayon.in.ua, відповідно до умов цієї публічної оферти. Юридична особа приймає цю оферту і здійснює оплату послуг Товариства на підставі виставленого рахунку. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно. Оплата послуг Користувачем є акцептом оферти.

Визначення

 • Сайт – https://rayon.in.ua
 • Товариство – Товариство з обмеженою відповідальністю Інформаційне агентство «Район.ін.юа»
 • Договір – цей Договір про надання доступу до Сайту без комерційної візуальної реклами
 • Користувач – фізична особа, яка досягла 18-ти років, та здійснює і має доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет.
 • Передплата – дає доступ до сайту або сайтів без візуальної реклами 
 • Автопродовження передплати – сервіс автоматичного продовження Передплати.
 • День – період часу тривалістю двадцять чотири години.
 • Місяць – період часу тривалістю тридцять днів.
 • Рік – період часу тривалістю триста шістдесят днів.
 • Платіжна система – фінансовий посередник, відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», який бере участь в розрахунках між Товариством та Користувачем.

 

Предмет угоди

Відповідно до умов Договору Товариство надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду Користувачами матеріалів розміщених на Сайті без банерів та брендування. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

Послуги Товариства, що надаються за цим Договором містять (в залежності від виду Передплати) види Передплати, які містяться за посиланням https://nv.ua/ukr/choose_subscription.html.

Надходження Товариству оплати від Користувача є прийняттям (акцептом) Договору (оферти), що означає повне і беззастережне прийняття Користувачем умов Договору.

Послуги Товариства для юридичних осіб, надаються виключно за окремими договорами з такими юридичними особами.

Акцептуючи даний Договір Користувач погоджується повністю й беззастережно із Договором про умови і правила користування сайтом.

Порядок й умови оформлення Передплати

Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

Зареєструватися на Сайті  шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми.

Уважно ознайомитися з умовами Договору та прийняти його;

Вибрати необхідний пакет Передплати відповідно і спосіб; ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

Юридична особа здійснює перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Товариства на підставі виставленого рахунку. Факт оплати послуг Товариства юридичною особою підтверджує повну згоду юридичної особи з умовами Договору;

У своєму особистому кабінеті Користувачеві доступна інформація щодо користувача, фінансової історії, строку дії передплати, можливості зміни паролю чи заміни платіжної картки. Цей перелік не є вичерпним та може змінюватись.

Оплата послуг Товариства на сайті проводиться Користувачем на умовах 100% передоплати за допомогою Платіжних систем.

Товариство попереджає Користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартість послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (при їх наявності), надаючи свої послуги лише у випадку, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (при їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися у Платіжної системи. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Товариством. Користувач, який скористався послугами Платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

Вартість пакетів Передплати для користувачів сайту.

Вартість пакету

Товариство має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Передплати, розміри тарифів тощо шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті rayon.in.uа.

Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті rayon.in.ua

Зміни, що стосуються наповнення пакетів Передплати, розмірів тарифів застосовуються тільки для Передплат, придбаних після такої зміни.

Відмова від послуг після оплати є неможливою.

Користувач не має права:

 • реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або з іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін та пароль для доступу в систему іншим особам;
 • намагатися будь-яким способом, в тому числі шляхом підбору пароля, злому або інших дій отримувати доступ до чужих логінів і паролів;
 • використовувати автоматизовані програми взаємодії з Сайтом і його сервісами, розміщувати будь-які файли, які містять або можуть містити віруси та інші шкідливі програми.

Автопролонгація

Користувачі, які оплачують Послуги пакету щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Передплати на новий термін – місяць (автоподовження Передплати).

Після активації даної послуги для усіх Користувачів пакту Преміум оплата нового строку Передплати здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку Користувача. Послуга автоподовження Передплати надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті Користувача, заповнивши необхідну форму.

Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду, за умови повідомлення Користувачем про відмову в особистому кабінеті не пізніш як за 2 робочих дні до кінця оплаченого строку Передплати. Для скаcування послуги, незалежно від дати повідомлення, послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Передплати, що означає згоду Користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача;

У разі недостатності коштів на рахунку Користувача або неможливості проведення платежу Передплата на новий строк не надається, а послуга «автоподовження Передплати» відключається, до моменту появи коштів на рахунку Користувача або заміни Користувачем рахунку в особистому кабінеті.

При зміні Товариством тарифів на Передплату, та /або автоподовження Передплати новий тариф буде застосовано з наступного передплатного періоду. При цьому Товариство не зобов'язано повідомляти про такі зміни Користувачів, окрім як розміщення інформації на сайті.

Відповідальність

Користувач несе повну відповідальність за достовірність інформації, інформації і даних, вказаних ним при оплаті послуг Товариства.

Користувач не має права вказувати при реєстрації будь-які персональні дані третіх осіб, включаючи контактні дані (адреса, телефон, електронна пошта).

У разі пред'явлення до Товариства претензій з боку третіх осіб у зв'язку з використанням персональних даних, суб'єктами яких вони є, і наданих Товариству Користувачем, Користувач зобов'язується самостійно і за свій рахунок врегулювати всі такі претензії і судові позови або відшкодувати Товариству понесені у зв'язку з цим витрати .

У разі виявлення Товариством факту повідомлення Користувачем недостовірної інформації або персональних даних Товариство має право видалити акаунт, реєстрацію Користувача та (або) призупинити, обмежити або припинити доступ Користувача до будь-якого з сервісів Сайту в будь-який час, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такою дією.

Товариство не несе відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, збої в енергетичних або телекомунікаційних мережах (в тому числі порушення роботи ліній зв'язку, несправність обладнання і т. п.), страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Товариством умов Договору і непідконтрольні Товариству.

Товариство також не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, а також не компенсує збитки, що виникли в тому числі, але не обмежуючись, в результаті: протиправних дій користувачів; неправомірних дій третіх осіб, спрямованих на порушення інформаційної безпеки або нормального функціонування Сайту; збоїв в роботі Сайту, викликаних помилками в коді, комп'ютерними вірусами та іншими сторонніми фрагментами коду в програмному забезпеченні Сайту, в тому числі пов'язаних з діями третіх осіб; відсутності (неможливості встановлення, припинення та ін.) або недостатньої швидкості інтернет-з'єднань між сервером Користувача і сервером Сайту; інших випадків, пов'язаних з діями / бездіяльністю третіх осіб, спрямованими на погіршення загальної ситуації з використанням глобальної мережі Інтернет та / або комп'ютерного обладнання, що існувала на момент укладення Договору тощо.

Всі суперечки, що випливають з правовідносин щодо Договору, вирішуються шляхом переговорів.

У разі порушення Користувачем цього Договору, або Договору про умови і правила користування сайтом rayon.in.ua, Товариство має право обмежити або припинити надання послуг, а також доступ такого Користувача до всіх або до будь-якого з розділів Сайту в односторонньому порядку, а також блокувати можливість використання Сайту (блокувати авторизацію і / або IP-адреси) для користувача в будь-який час, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такою дією. При цьому невикористаний залишок грошових коштів за період, що залишився, не повертається Користувачеві.

19/06/2024 Вівторок
18.06.2024